+420 608 701 217

Veškeré reklamace, odstraňování a posuzování vad bude prováděno v sídle NEJDVEŘE.CZ. 

Kupující je povinen si při dodání nebo před samotnou montáží překontrolovat kvalitu, jakost, rozměry a orientaci dodaných dveří a zárubní. Všechny dveře a zárubně bez montáže lze reklamovat nebo vyměnit jen s originálním záručním listem od výrobce, který je součástí každého výrobku. Dveře nebo zárubně je nutné vracet v originálním obalu z důvodu další manipulace a přepravy k výrobci. Nelze vracet jakkoli upravené dveře a zárubně nebo jejich nekompletní části, které si zákazník již částečně nainstaloval.

 

Důležitá informace: 

U zakázkové výroby není možnost odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů před dodáním zakázky. Výrobek také nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů. Dle zákona se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a nelze doržet standardní termín vyřízení reklamace, protože dodací termín dveří a zárubní na zakázku je delší než 30 dnů.

 

Postup při převzetí zásilky a následné uplatnění reklamace

 

Reklamační řád